Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających  z żywności z Podprogramu 2019, które odbędą się w dniu 03.07.2020 r. w remizie OSP w Kluczewsku o godz. 09.00. Będą to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”.


Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbędą się w dniu 03.07.2020 r. w remizie  OSP  w Kluczewsku o godz. 13.00. Będą to warsztaty „Finansowo silni”  oraz  „Żywność jest cenna”.

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędów apelujemy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prosimy o kontakt w formie telefonicznej, e-mail, ePUAP lub w formie korespondencji tradycyjnej.

 

Z ośrodkiem można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu

44 781 42 46 w. 14 lub 44 781 45 14,
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl)

 

2019-11-29 - Dodano: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego

 

2019-11-27 - Dodano: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku.
Szczegóły w załącznikach.

 


1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Kielcach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa świętokrzyskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
27,8 ton żywności;
3tyś paczek żywnościowych;
4. W ramach Podprogramu 2018 dla 96 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Żywieniowe – 2 spotkania dla 48 uczestników
• Kulinarne – 2 spotkania dla 48 uczestników

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2018/2019 pobierania wymienionych świadczeń. W związku z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. Wnioski można składać już od 1 lipca w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kluczewsku od 1 sierpnia 2019 roku .

W celu ciągłości prawa do świadczeń, wnioski należy składać:
- na świadczenia wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny do 31 października 2019r.
- na świadczenia rodzinne, Dobry Start do 30 listopada 2019 r.
W przypadku złożenia wniosków po wskazanych terminach prawo do świadczeń przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów (z wyjątkiem świadczeń Dobry Start, które w przypadku złożenia wniosku, po wskazanym terminie nie będą przysługiwały). Osoby, które nie złożą wniosków nie będą miały kontynuowanej wypłaty wymienionych świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”, można je również przesłać elektronicznie:
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia” http://empatia.mrpips.gov.pl/,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/portal/,
- portalu ePUAP http://epuap.gov.pl,
Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku świadczenia wychowawcze przysługują niezależnie od dochodu również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie w związku z tym osoby, które nie pobierają świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko a chcą uzyskać świadczenia od 1 lipca br. muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30.09.2019r.

UWAGA!
W przypadku pobierania świadczeń uzależnionych od dochodu (tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, a także specjalnego zasiłku opiekuńczego) zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń a także ubiegania się o nie.

Druki wniosków o świadczenia są dostępne na stronie MRPiPS
https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

Informacja o zmianie godzin pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kluczewsku

 

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku będzie czynny w godzinach:

 

Poniedziałek 7.00 – 16.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

 

 

popz2014 2020PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
• organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
• racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
• przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
• prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

logo dobry startGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że od 1 lipca 2018r. realizuje program Dobry Start czyli wypłatę jednorazowego świadczenia przysługującego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł dla każdego dziecka lub osoby uczącej się w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 roku życia.
Świadczenie to przysługuje raz w roku niezależnie od dochodu rodziny dla dzieci uczących się w szkole, co oznacza szkolę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy. Świadczenie nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku w formie papierowej od 1 sierpnia br. natomiast w formie elektronicznej za pomocą empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczna - od 1 lipca br. nie później niż do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji na stronie MRPiPS https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
Wzory wniosków o świadczenie dobry start są dostępne na stronie https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin
Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start będą przesyłane wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku braku adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może uzyskać je osobiści w GOPS w Kluczewsku po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Nie należy odpowiadać na e-maila informującego o przyznaniu świadczenia dobry start.

Informujemy o konieczności składania wniosków o świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500+”) oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019r, ponieważ stary okres zasiłkowy kończy się 30 września 2018r. W przypadku świadczeń rodzinnych stary okres zasiłkowy upływa 31 października 2018r.
Wnioski o wymienione świadczenia można składać w formie elektronicznej od 1 lipca natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia br.
W celu ciągłości prawa do świadczeń, wnioski należy składać:
- na świadczenia wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny do 31 października 2018r.
- na świadczenia rodzinne do 30 listopada 2018 r.
W przypadku złożenia wniosków po wskazanych terminach prawo do świadczeń przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów. Osoby, które nie złożą wniosków nie będą miały kontynuowanej wypłaty wymienionych świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”, można je również przesłać elektronicznie:
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia”
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS
- obywatel.gov.pl
UWAGA!
Zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń a także ubiegania się o nie.

Druki wniosków o świadczenia są dostępne na stronie MRPiPS
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci opłacenia obiadów w szkołach dla dzieci informujemy, że w celu uzyskania wskazanej pomocy należy zwrócić się do tutejszego ośrodka z podaniem o udzielenie oczekiwanej pomocy oraz kompletem dokumentów potwierdzających sytuację dochodową oraz zdrowotną rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie podanie, a mianowicie:
• zaświadczenia o zarobkach netto,
• ostatnią decyzję z renty lub emerytury, a także odcinek z renty lub emerytury,
• nakaz płatniczy za 2018 rok lub zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego,
• dowód opłacenie ostatniej składki KRUS,
• potwierdzenie otrzymania lub opłacenia alimentów,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
a także dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na leczenie.
W celu uzyskania w/w pomocy od września br. podanie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w miesiącu sierpniu br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 osobiście lub pod numerem telefonu 044 781 42 46 wew. 14

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.