Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

logo dobry startGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że od 1 lipca 2018r. realizuje program Dobry Start czyli wypłatę jednorazowego świadczenia przysługującego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł dla każdego dziecka lub osoby uczącej się w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 roku życia.
Świadczenie to przysługuje raz w roku niezależnie od dochodu rodziny dla dzieci uczących się w szkole, co oznacza szkolę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy. Świadczenie nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku w formie papierowej od 1 sierpnia br. natomiast w formie elektronicznej za pomocą empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczna - od 1 lipca br. nie później niż do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji na stronie MRPiPS https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
Wzory wniosków o świadczenie dobry start są dostępne na stronie https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin
Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start będą przesyłane wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku braku adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może uzyskać je osobiści w GOPS w Kluczewsku po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Nie należy odpowiadać na e-maila informującego o przyznaniu świadczenia dobry start.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.