Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Informujemy o konieczności składania wniosków o świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500+”) oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019r, ponieważ stary okres zasiłkowy kończy się 30 września 2018r. W przypadku świadczeń rodzinnych stary okres zasiłkowy upływa 31 października 2018r.
Wnioski o wymienione świadczenia można składać w formie elektronicznej od 1 lipca natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia br.
W celu ciągłości prawa do świadczeń, wnioski należy składać:
- na świadczenia wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny do 31 października 2018r.
- na świadczenia rodzinne do 30 listopada 2018 r.
W przypadku złożenia wniosków po wskazanych terminach prawo do świadczeń przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów. Osoby, które nie złożą wniosków nie będą miały kontynuowanej wypłaty wymienionych świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”, można je również przesłać elektronicznie:
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia”
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS
- obywatel.gov.pl
UWAGA!
Zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń a także ubiegania się o nie.

Druki wniosków o świadczenia są dostępne na stronie MRPiPS
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.