Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2018/2019 pobierania wymienionych świadczeń. W związku z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. Wnioski można składać już od 1 lipca w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kluczewsku od 1 sierpnia 2019 roku .

W celu ciągłości prawa do świadczeń, wnioski należy składać:
- na świadczenia wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny do 31 października 2019r.
- na świadczenia rodzinne, Dobry Start do 30 listopada 2019 r.
W przypadku złożenia wniosków po wskazanych terminach prawo do świadczeń przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów (z wyjątkiem świadczeń Dobry Start, które w przypadku złożenia wniosku, po wskazanym terminie nie będą przysługiwały). Osoby, które nie złożą wniosków nie będą miały kontynuowanej wypłaty wymienionych świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”, można je również przesłać elektronicznie:
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia” http://empatia.mrpips.gov.pl/,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/portal/,
- portalu ePUAP http://epuap.gov.pl,
Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku świadczenia wychowawcze przysługują niezależnie od dochodu również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie w związku z tym osoby, które nie pobierają świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko a chcą uzyskać świadczenia od 1 lipca br. muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30.09.2019r.

UWAGA!
W przypadku pobierania świadczeń uzależnionych od dochodu (tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, a także specjalnego zasiłku opiekuńczego) zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń a także ubiegania się o nie.

Druki wniosków o świadczenia są dostępne na stronie MRPiPS
https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.