Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz kolejna edycja programu dobry start – 300+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2019/2020 pobierania świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych.  W związku  z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Należy również złożyć wnioski o jednorazowe świadczenie  z programu Dobry Start popularnie zwanego 300+, przysługującego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla każdego uczącego się w szkole  dziecka w wieku od 7 lat (od rozpoczęcia pierwszej klasy szkoły podstawowej) do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia – niezależnie od dochodów rodziny.

Wnioski na wymienione wyżej świadczenia można składać już od  1 lipca 2020r.  w formie elektronicznej  lub od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej  w siedzibie GOPS  w Kluczewsku.

 

W celu ciągłości prawa do niżej wymienionych świadczeń, wnioski należy składać nie później niż:

- do 31 października 2020r. - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (na okres zasiłkowy trwający  od 1 października 2020r. do 30 września 2021r.)  

- do 30 listopada 2020r. na świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020r. do 30 października 2021r.).

 

Na wnioski złożone  po wskazanych wyżej terminach świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

 

W przypadku ubiegania się o świadczenia jednorazowe Dobry Start (300+),  wnioski należy złożyć nie później niż do  30 listopada 2020r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

UWAGA !

W przypadku pobierania świadczeń uzależnionych od dochodu (tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, a także specjalnego zasiłku opiekuńczego) zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, zmianą składu rodziny, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń  a także ubiegania się o nie.

 

Druki wniosków o wymienione świadczenia są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku a także na stronie ośrodka, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Elektronicznie można je przesłać :

- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego  „emp@tia”

  http://empatia.mpips.gov.pl/,

- za   pośrednictwem   bankowości   elektronicznej,

- PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS 

   https://www.zus.pl/portal/,

-  portalu ePUAP   http://epuap.gov.pl

 

Prosimy o podawanie we wnioskach szczególnie o  świadczenia Dobry Start i 500+ poprawnych adresów e-mail,  co umożliwi przesłanie informacji o przyznaniu świadczeń,  bez potrzeby zgłaszania się osobiście po odbiór informacji do tutejszego ośrodka.  Podanie numeru telefonu kontaktowego również usprawni kontakt z Państwem.  Przypominamy, że Państwa dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (więcej w zakładce Ochrona danych osobowych).

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.