Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z lipca 2019 roku wydłużyła okres przysługiwania świadczenia wychowawczego (500+) do 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym osoby pobierające wymienione świadczenie nie muszą w 2020 roku składać żadnych wniosków. Na bieżąco wnioski składają jedynie osoby ubiegające się o nowe świadczenie 500+. Wnioski o świadczenie 500+ dla osób korzystających ze świadczenia, na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31maja 2022r. będą przyjmowane w terminach:
- od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej lub
- od 1 kwietnia 2021r w formie papierowej.
W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 500 + wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
UWAGA!
Przedłużenie okresu zasiłkowego oraz przysługiwanie świadczenia 500+ niezależnie od dochodu rodziny, nie zwalnia osób pobierających świadczenie z obowiązku informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia, a mianowicie zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie lub utrata pracy za granicą, utrata praw rodzicielskich itp.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.