Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało program, wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pod nazwą "Wspieraj Seniora".
Program adresowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora Programu, czyli ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przystąpił do realizacji Programu Solidarnościowego Korpusu „Wspieraj Seniora”.
W przypadku chęci skorzystania z tej formy pomocy prosimy o kontakt telefoniczny przez bezpłatną infolinię 22 505 11 11

 

WspierajSeniora 01 sm

 

WspierajSeniora 02 sm

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.