Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


W dniu 03 grudnia 2020r Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do programu „ Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021.
„ Opieka Wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunóhttp://www.gopskluczewsko.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=editw osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,
W 2021r. program będzie realizowany w trzech formach:
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
• miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
• ośrodku wsparcia,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program,

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
• ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
• w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program,

3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 781 48 15 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku w terminie do 21 grudnia 2020r.
Więcej informacji o programie na stronie ministerstwa pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.