Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2020/2021 pobierania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W związku z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski na wymienione wyżej świadczenia można składać już od 1 lipca 2021r. w formie elektronicznej lub od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kluczewsku.

W celu ciągłości prawa do niżej wymienionych świadczeń, wnioski należy składać nie później niż:

- do 31 października 2021r. - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r.)

- do 30 listopada 2021r. na świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2021r. do 30 października 2022r.).

 Na wnioski złożone po wskazanych wyżej terminach świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

 

Świadczenie jednorazowe Dobry Start (300+), wnioski należy złożyć od 01 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną, za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia”, PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/portal/ oraz portalu ePUAP http://epuap.gov.pl

 

Od 01 lipca 2021r. organem właściwym do rozpatrywania wniosków „Dobry start” jest ZUS.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z lipca 2019 roku wydłużyła okres przysługiwania świadczenia wychowawczego (500+) do 31 maja 2021 roku. Na bieżąco wnioski składają jedynie osoby ubiegające się o nowe świadczenie 500+. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie 500+ dla osób korzystających ze świadczenia, na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane w terminach:

 

- od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej lub

- od 1 kwietnia 2021r w formie papierowej.

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 500 + wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.

Wnioski złożone w terminie od 01-02-2021r. do 30-04-2021r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 30-06-2021r.

Wnioski złożone w terminie od 01-05-2021r. do 31-05-2021r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31-07-2021r.

Wnioski złożone w terminie od 01-06-2021r. do 30-06-2021r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31-08-2021r.

 

Na wnioski złożone od 01-07-2021r. świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

 

UWAGA!

Przedłużenie okresu zasiłkowego oraz przysługiwanie świadczenia 500+ niezależnie od dochodu rodziny, nie zwalnia osób pobierających świadczenie z obowiązku informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia, a mianowicie zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie lub utrata pracy za granicą, utrata praw rodzicielskich itp.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.