Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W Gminie Kluczewsko wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12.