Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku będzie nieczynny.
Zarządzeniem Kierownika GOPS w Kluczewsku dzień ten został ustalony jako wolny od pracy dla pracowników GOPS w Kluczewsko w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r.

Informujemy, że z uwagi na obowiązujący w dalszym ciągi stan epidemiczny w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i klientów ośrodka, interesanci obsługiwani są pojedynczo, w pomieszczeniu oprócz pracowników może przebywać tylko 1 osoba. Przyjmujemy wypełnione i skompletowane dokumenty.

 

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną, co ograniczy bezpośredni kontakt, a także ułatwi i przyspieszy załatwienie spraw. Umożliwi to również szybszą obsługę osób, które nie mają możliwości załatwienia spraw elektronicznie. Przypominamy, że uzyskanie profilu zaufanego umożliwiającego elektroniczne złożenie wniosków nic nie kosztuje a jego posiadanie daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędach. Informacje o możliwości założenia profilu zaufanego dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
lub https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
Profil zaufany można założyć samodzielnie poprzez w/w stronę internetową lub w urzędzie gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z lipca 2019 roku wydłużyła okres przysługiwania świadczenia wychowawczego (500+) do 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym osoby pobierające wymienione świadczenie nie muszą w 2020 roku składać żadnych wniosków. Na bieżąco wnioski składają jedynie osoby ubiegające się o nowe świadczenie 500+. Wnioski o świadczenie 500+ dla osób korzystających ze świadczenia, na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31maja 2022r. będą przyjmowane w terminach:
- od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej lub
- od 1 kwietnia 2021r w formie papierowej.
W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 500 + wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
UWAGA!
Przedłużenie okresu zasiłkowego oraz przysługiwanie świadczenia 500+ niezależnie od dochodu rodziny, nie zwalnia osób pobierających świadczenie z obowiązku informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia, a mianowicie zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie lub utrata pracy za granicą, utrata praw rodzicielskich itp.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz kolejna edycja programu dobry start – 300+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2019/2020 pobierania świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych.  W związku  z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Należy również złożyć wnioski o jednorazowe świadczenie  z programu Dobry Start popularnie zwanego 300+, przysługującego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla każdego uczącego się w szkole  dziecka w wieku od 7 lat (od rozpoczęcia pierwszej klasy szkoły podstawowej) do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia – niezależnie od dochodów rodziny.

Wnioski na wymienione wyżej świadczenia można składać już od  1 lipca 2020r.  w formie elektronicznej  lub od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej  w siedzibie GOPS  w Kluczewsku.

Czytaj więcej: Nowy okres zasiłkowy

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających  z żywności z Podprogramu 2019, które odbędą się w dniu 03.07.2020 r. w remizie OSP w Kluczewsku o godz. 09.00. Będą to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”.


Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbędą się w dniu 03.07.2020 r. w remizie  OSP  w Kluczewsku o godz. 13.00. Będą to warsztaty „Finansowo silni”  oraz  „Żywność jest cenna”.

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędów apelujemy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prosimy o kontakt w formie telefonicznej, e-mail, ePUAP lub w formie korespondencji tradycyjnej.

 

Z ośrodkiem można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu

44 781 42 46 w. 14 lub 44 781 45 14,
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl)

 

2019-11-29 - Dodano: Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego

 

2019-11-27 - Dodano: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku.
Szczegóły w załącznikach.

 


1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Kielcach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa świętokrzyskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
27,8 ton żywności;
3tyś paczek żywnościowych;
4. W ramach Podprogramu 2018 dla 96 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Żywieniowe – 2 spotkania dla 48 uczestników
• Kulinarne – 2 spotkania dla 48 uczestników

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2018/2019 pobierania wymienionych świadczeń. W związku z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. Wnioski można składać już od 1 lipca w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kluczewsku od 1 sierpnia 2019 roku .

W celu ciągłości prawa do świadczeń, wnioski należy składać:
- na świadczenia wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny do 31 października 2019r.
- na świadczenia rodzinne, Dobry Start do 30 listopada 2019 r.
W przypadku złożenia wniosków po wskazanych terminach prawo do świadczeń przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów (z wyjątkiem świadczeń Dobry Start, które w przypadku złożenia wniosku, po wskazanym terminie nie będą przysługiwały). Osoby, które nie złożą wniosków nie będą miały kontynuowanej wypłaty wymienionych świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”, można je również przesłać elektronicznie:
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia” http://empatia.mrpips.gov.pl/,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/portal/,
- portalu ePUAP http://epuap.gov.pl,
Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku świadczenia wychowawcze przysługują niezależnie od dochodu również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie w związku z tym osoby, które nie pobierają świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko a chcą uzyskać świadczenia od 1 lipca br. muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30.09.2019r.

UWAGA!
W przypadku pobierania świadczeń uzależnionych od dochodu (tj. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, a także specjalnego zasiłku opiekuńczego) zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń a także ubiegania się o nie.

Druki wniosków o świadczenia są dostępne na stronie MRPiPS
https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

Informacja o zmianie godzin pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kluczewsku

 

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku będzie czynny w godzinach:

 

Poniedziałek 7.00 – 16.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

 

 

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.