Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

KartaDuzejRodzinylogoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, iż od dnia 01 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, które przyznają prawo do Karty Dużej Rodziny również rodzicom, którzy w przeszłości wychowali 3 lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wnioski o KDR można składać bezpośrednio w siedzibie GOPS Kluczewsko. Karta wydawana jest bezpłatnie i może funkcjonować w formie tradycyjnej ”plastikowej” lub elektronicznej – wyświetlanej na smartfonie.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i różnego rodzaju uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, ulgi ubezpieczeniowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, zniżki na zakup różnego rodzaju dóbr czy paliwa.
Pełny aktualny wykaz ulg dla posiadaczy KDR oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie :
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która zwiększyła dotychczasowe wsparcie rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty korzystać mogą ze zniżek oferowanych w ponad tysiącu miejsc w całej Polsce.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje prezydent miasta (wnioski należy składać w Urzędzie Miasta) na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Dotychczas karta funkcjonowała na mocy rządowego programu. Od 1 stycznia zyskuje rangę ustawy, zwiększając przy tym zakres wsparcia rodzin wielodzietnych.

 

- Ustawa m.in. rozszerza na dorosłych członków rodzin posiadających kartę ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe. Członkowie rodzin otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie karty –
Wysokość opłat za wydanie paszportu dla członków programu Karta Dużej Rodziny dla będzie wynosiła:

- dzieci do 13 roku życia - 15 zł,

- młodzież od 13 do 25 roku życia – 35 zł

- dorośli – 70 zł rodzic (rodzice) przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka oraz współmałżonka rodzica.

 

Posiadacze karty korzystać mogą ze specjalnych zniżek i uprawnień w zakresie oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Obecnie obowiązują one w ponad tysiącu miejsc w całej Polsce. Na liście znajdują się obiekty kulturalne i turystyczne (m.in. Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski na Wawelu i muzea narodowe), sportowe, rekreacyjne oraz sklepy, punkty usługowe, placówki medyczne i banki. Każdy podmiot, który przystąpił do programu posiada oznakowanie: "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Pełna ich lista dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl.

 

Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do przyznania Karty Dużej Rodziny (ogólnopolskiej) oraz nowe wzory wniosków, zgodnnie z ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

 

Każdy, kto chce ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny musi złożyć wniosek na nowym formularzu. Do wniosku należy przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich członków rodziny - dowody osobiste osób pełnoletnich oraz odpisy aktów urodzenia bądź legitymacje szkolne dzieci. Obowiązkowo musi być dołączone oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

W przypadku małżonka rodzica wymagany jest dokument tożsamości oraz akt małżeństwa.

Jeżeli dziecko skończyło 18 lat i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, musi złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

W przypadku jeżeli dziecko ukończyło 18 lat oraz pozostaje w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do wniosku musi być również załączone oświadczenie.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.