1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która zwiększyła dotychczasowe wsparcie rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty korzystać mogą ze zniżek oferowanych w ponad tysiącu miejsc w całej Polsce.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje prezydent miasta (wnioski należy składać w Urzędzie Miasta) na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Dotychczas karta funkcjonowała na mocy rządowego programu. Od 1 stycznia zyskuje rangę ustawy, zwiększając przy tym zakres wsparcia rodzin wielodzietnych.

 

- Ustawa m.in. rozszerza na dorosłych członków rodzin posiadających kartę ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe. Członkowie rodzin otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie karty –
Wysokość opłat za wydanie paszportu dla członków programu Karta Dużej Rodziny dla będzie wynosiła:

- dzieci do 13 roku życia - 15 zł,

- młodzież od 13 do 25 roku życia – 35 zł

- dorośli – 70 zł rodzic (rodzice) przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka oraz współmałżonka rodzica.

 

Posiadacze karty korzystać mogą ze specjalnych zniżek i uprawnień w zakresie oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Obecnie obowiązują one w ponad tysiącu miejsc w całej Polsce. Na liście znajdują się obiekty kulturalne i turystyczne (m.in. Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski na Wawelu i muzea narodowe), sportowe, rekreacyjne oraz sklepy, punkty usługowe, placówki medyczne i banki. Każdy podmiot, który przystąpił do programu posiada oznakowanie: "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Pełna ich lista dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl.

 

Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do przyznania Karty Dużej Rodziny (ogólnopolskiej) oraz nowe wzory wniosków, zgodnnie z ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

 

Każdy, kto chce ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny musi złożyć wniosek na nowym formularzu. Do wniosku należy przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich członków rodziny - dowody osobiste osób pełnoletnich oraz odpisy aktów urodzenia bądź legitymacje szkolne dzieci. Obowiązkowo musi być dołączone oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

W przypadku małżonka rodzica wymagany jest dokument tożsamości oraz akt małżeństwa.

Jeżeli dziecko skończyło 18 lat i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, musi złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

W przypadku jeżeli dziecko ukończyło 18 lat oraz pozostaje w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do wniosku musi być również załączone oświadczenie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek KDR.pdf)wniosek KDR.pdf107 Kb
Pobierz plik (Ośw. KDR 1.doc)Ośw. KDR 1.doc34 Kb
Pobierz plik (Ośw. KDR 1.pdf)Ośw. KDR 1.pdf439 Kb
Pobierz plik (Ośw. KDR 2.doc)Ośw. KDR 2.doc35 Kb
Pobierz plik (Ośw. KDR 2.pdf)Ośw. KDR 2.pdf453 Kb