KartaDuzejRodzinylogoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, iż od dnia 01 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, które przyznają prawo do Karty Dużej Rodziny również rodzicom, którzy w przeszłości wychowali 3 lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wnioski o KDR można składać bezpośrednio w siedzibie GOPS Kluczewsko. Karta wydawana jest bezpłatnie i może funkcjonować w formie tradycyjnej ”plastikowej” lub elektronicznej – wyświetlanej na smartfonie.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i różnego rodzaju uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, ulgi ubezpieczeniowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, zniżki na zakup różnego rodzaju dóbr czy paliwa.
Pełny aktualny wykaz ulg dla posiadaczy KDR oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie :
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne