Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) w roku szkolnym 2015/2016 prosimy o zgłaszanie się do siedzimy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Złożenie niezbędnych dokumentów umożliwi objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci od października br.
Podania wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 września.

Niezbędne dokumenty to:
• podanie,
• zaświadczenie o zarobkach netto,
• odcinek ostatniej renty lub emerytury,
• odcinek otrzymywanych lub płaconych alimentów,
• zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
• zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS/KRUS (o grupie inwalidzkiej) w przypadku osób niepełnosprawnych
• dowód opłacania składki KRUS.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.