Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Spotkanie w ramach projektuZa nami spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trening kompetencji społecznych. W maju uczestniczki projektu "STAWIAMY NA ANKTYWNOŚĆ” uczestniczyły w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, które miały na celu zidentyfikowanie ich predyspozycji zawodowych, pobudzenie motywacji oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

Czytaj więcej: Działania w ramach projektu

Nowy nabór Uczestników do projektu realizowanego w 2015 roku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje o rozpoczęciu naboru osób
do projektu systemowego "Stawiamy na aktywność", który będzie realizowany w roku 2015.
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Czytaj więcej: Nowy nabór Uczestników do projektu realizowanego w 2015 roku

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.