Spotkanie w ramach projektuZa nami spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trening kompetencji społecznych. W maju uczestniczki projektu "STAWIAMY NA ANKTYWNOŚĆ” uczestniczyły w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, które miały na celu zidentyfikowanie ich predyspozycji zawodowych, pobudzenie motywacji oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

Uczestniczki projektu poznały m.in.:
• Zasady walki ze stresem,
• Nauczyły się dysponować swoim czasem
• Poznały podstawowe zasady związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.
Podczas zajęć każda z uczestniczek opracowała swój Indywidualny Plan Rozwoju określający mocne i słabe strony oraz pokazujący, jaką ścieżkę zawodową dana osoba powinna wybrać. Każda uczestniczka projektu została objęta indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego (3 godz.), psychologa (6 godz.) oraz brała udział w 12 godz. treningu kompetencji społecznych.

 

Spotkanie w ramach projektu

 

Spotkanie w ramach projektu