Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

• Zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
• Zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
• Nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za 2015r.
• Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
• Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w przypadku pracy dorywczej
• Oświadczenie o dochodach osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
• Zaświadczenia lub oświadczenia o innych dochodach uzyskiwanych przez rodzinę

 

Wniosek należy podbić w sekretariacie szkoły pieczęcią szkoły z podpisem dyrektora. Należy również wpisać pełną nazwę szkoły , a także podać klasę i pełną nazwę profilu (np. Klsa 2b Liceum Profilowanego o profilu socjalnym).

 

Wniosek należy złożyć do 15 września 2015r. !

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kluczewsko do składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2015 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.

Czytaj więcej: Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.