Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kluczewsko do składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2015 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.
Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W roku szkolnym 2015/2016 przyznane uczniom stypendium szkolne w dalszym ciągu realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

Wnioski o stypendium szkolne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku( szkoły ponadgimnazjalne), lub w siedzibach odpowiednich szkół (szkoły podstawowe, gimnazja).
Osoby ubiegające się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków, co będzie przekładało się na krótszy czas obsługi i brak konieczności ich uzupełniania w późniejszym terminie.

Wnioski można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,ZPS Kluczewsko, PG Kluczewsko, ZPS Dobromierz, PG Dobromierz, ZPS Komorniki

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.