Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, iż z dniem 31 października 2015r. kończy się okres zasiłkowy 2014/2015 w związku z tym informujemy, że zainteresowani pobieraniem świadczeń rodzinnych mogą pobierać i składać wnioski wraz z niezbędnym dokumentami na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w siedzibie GOPS Kluczewsko od 1 września 2015r.

Wykaz niezbędnych dokumentów do zasiłku rodzinnego w załączniku.

Osobom pobierającym świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2014/2015 przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkół dzieci, które ukończyły 16 rok życia do 10.09.2015r. aby można było wypłacić zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016,
2. dodatek do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 01-09-2015 do 31-10-2015,
3. dodatek do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 01-09-2015 do 31-10-2015, zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2015/2016.
Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 10 września 2015r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.

 

UWAGA


Jeżeli którykolwiek z członków rodziny wyjechał za granice w celach zarobkowych, uzyskał inny dochód lub go utracił, zawarł związek małżeński, wystąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, dziecko zostało skreślone z listy uczniów, uzyskano wyrok/ugodę o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów, zaprzestano regulowania miesięcznych opłat związanych z pobytem dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub wystąpiły inne zmiany - przyjdź i poinformuj- UNIKNIESZ ZWROTU ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH WRAZ Z ODSETKAMI!

 

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie ośrodka lub pod nr tel. 44 781-42-46 wew. 14

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.