Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent   Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 11 września 2023r. osobiście do pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14 .

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Program adresowany jest do :

  Czytaj Więcej o: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020- PODPROGRAM 2021 PLUS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku  informuje, iż od dnia 19.06.2023r można ubiegać się  o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus.

  Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  - 1 823,60 zł. netto –   dla osoby samotnie gospodarującej

  - 1 410,00 zł. netto – dla osoby w rodzinie.

  Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc maj 2023r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności.

  Informujemy, że liczba osób które mogą skorzystać z pomocy w wyżej wymienionej formie jest ograniczona i jest to jednorazowa dystrybucja żywności z dodatkowej puli żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020- PODPROGRAM 2021 PLUS
 • PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku  z możliwością aplikowania do  ogłoszonego  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia      08 listopada 2022r osobiście do pracowników socjalnych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14.

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023
 • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 08 listopada 2022r osobiście do pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14 .

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnie, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia)   w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
 • Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

  Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

  2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

  3) kocioł olejowy

  – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  Czytaj Więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
 • Dodatek węglowy

  Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy
 • Dodatek osłonowy

  17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy