Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

  FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ kwalifikują się osoby najbardziej potrzebujące, których dochód nie przekracza  265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
 • PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

  Gmina Kluczewsko przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

  W ramach Programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 2100 godzin usług obejmując usługami 10 osób niepełnosprawnych. Realizacja usług potrwa  do grudnia br.  Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 85 680,00 zł  (tj. 84 000,00 zł   na realizację programu oraz 1 680,00 zł na koszty obsługi programu).

  Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
 • Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  Gmina Kluczewsko w roku 2024 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

  Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

  Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  Czytaj Więcej o: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

  Gmina Kluczewsko przystąpiła  po raz kolejny do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku. W ramach Programu

  W ramach Programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 4360 godzin usług obejmując usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 9 osób niepełnosprawnych. Realizacja usług potrwa  do grudnia br.  Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości    191 254,08 zł  (tj.   187 504 zł   na realizację programu oraz 3 750,08 zł na koszty obsługi programu).

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024
 • Informacja o dniu wolnym

  Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w dniu 25 marca 2024r, (poniedziałek) będzie czynny do godziny 15.00 natomiast w dniu 29 marca 2024r. (piątek) będzie nieczynny.

   

  (w celu realizacji obowiązku obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym, w związku ze świętem Trzech Króli przypadającym w 2024r. w sobotę)

  Czytaj Więcej o: Informacja o dniu wolnym
 • PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

  Gmina Kluczewsko przystępuje w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja  2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))
  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki  wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024
 • DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

  Informujemy, że  do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY

  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022 r. nie przekraczają :

  • 2100 zł*  w gospodarstwie jednoosobowym 
  • 1500 zł*  na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.).

  W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” czyli  kwota przysługującego ustawowo dodatku zostaje pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.  Po odliczeniu minimalna kwota dodatku nie może być niższa niż 20 zł – jeśli po odliczeniu kwota będzie niższa wówczas dodatek nie zostanie przyznany.

  Wysokość podstawowego dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

  Czytaj Więcej o: DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU
 • NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent   Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 11 września 2023r. osobiście do pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14 .

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Program adresowany jest do :

  Czytaj Więcej o: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024