Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • Bon energetyczny 2024

  W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2024r. poz. 859) w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.


  Ustawa wprowadziła nowe świadczenie pieniężne pod nazwą bonu energetycznego, który otrzymają różne grupy beneficjentów, mające trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Z pomocy w postaci bonu skorzystają m.in. mniej zamożni emeryci, czy też beneficjenci pomocy socjalnej. 

  Kryterium dochodowe uprawniające do bonu energetycznego

  Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

  •  2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
  •  1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 
  Czytaj Więcej o: Bon energetyczny 2024
 • PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

  Informujemy, że nadal istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 . Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczewsku pod numerem telefonu 44 781 42 46 w. 14  lub osobiście w siedzibie ośrodka.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

  FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ kwalifikują się osoby najbardziej potrzebujące, których dochód nie przekracza  265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
 • PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

  Gmina Kluczewsko przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

  W ramach Programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 2100 godzin usług obejmując usługami 10 osób niepełnosprawnych. Realizacja usług potrwa  do grudnia br.  Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 85 680,00 zł  (tj. 84 000,00 zł   na realizację programu oraz 1 680,00 zł na koszty obsługi programu).

  Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
 • Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  Gmina Kluczewsko w roku 2024 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

  Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

  Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  Czytaj Więcej o: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

  Gmina Kluczewsko przystąpiła  po raz kolejny do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku. W ramach Programu

  W ramach Programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 4360 godzin usług obejmując usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 9 osób niepełnosprawnych. Realizacja usług potrwa  do grudnia br.  Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości    191 254,08 zł  (tj.   187 504 zł   na realizację programu oraz 3 750,08 zł na koszty obsługi programu).

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024
 • Informacja o dniu wolnym

  Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w dniu 25 marca 2024r, (poniedziałek) będzie czynny do godziny 15.00 natomiast w dniu 29 marca 2024r. (piątek) będzie nieczynny.

   

  (w celu realizacji obowiązku obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym, w związku ze świętem Trzech Króli przypadającym w 2024r. w sobotę)

  Czytaj Więcej o: Informacja o dniu wolnym
 • PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

  Gmina Kluczewsko przystępuje w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja  2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))
  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki  wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024