Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - Asystent osobisty osoby niepałnosprawnej

Informacje

Asystent osobisty osoby niepałnosprawnej

Artykuły

 • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

  Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.   Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

  W dniu 21 lutego 2023r. Wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Justyną Bugała – Piotrowską podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniusz umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 3080 godzin usług obejmując usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 4 osoby niepełnosprawne. Realizacja usług potrwa do grudnia br.  Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 138 087,00 zł.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

   Więcej informacji na temat programu na stronie www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
 • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

  Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.   Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

  W dniu 21 lutego 2023r. Wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Justyną Bugała – Piotrowską podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniusz umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 3080 godzin usług obejmując usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 4 osoby niepełnosprawne. Realizacja usług potrwa do grudnia br.  Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 138 087,00 zł.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

   Więcej informacji na temat programu na stronie www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

  Czytaj Więcej o: PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
 • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 08 listopada 2022r osobiście do pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14 .

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnie, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia)   w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023