Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Informacje

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Kluczewsko w roku 2024 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,
  • pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 42 000,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Kluczewsko to kwota 32 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w roku 2024 r. wynosi 80 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia między innymi pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin kwoty 1 200 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu można uzyska w siedzibie GOPS w Kluczewsku lub dzwoniąc pod nr  44 781 45 14 , w godzinach urzędowania ośrodka