Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku - NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

Informacje

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent   Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 11 września 2023r. osobiście do pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12  lub  telefonicznie: 44 781 45 14 .

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze  wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
  niepełnosprawności lub równoważnie, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu  wsparcia)  w wykonywaniu codziennych czynności oraz   funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na  wspieraniu przez asystenta  osoby z  niepełnosprawnością  we wszystkich sferach życia, w tym :

 • wsparcia  uczestnika w czynnościach samoobsługowych;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika  w przemieszczaniu się poza  miejsce zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 • posiadające dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach                        i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;  lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

UCZESTNIK  PROGRAMU  NIE PONOSI  ODPŁATNOŚCI   ZA  USŁUGĘ  ASYSTENCJI  OSOBISTEJ

 

Więcej informacji na stronach:

 • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 • Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

 https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html

 

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z kartą zakresu czynności w ramach usługi, które znajdują się  w załącznikach.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczewsku,  ul. Spółdzielcza 12 do dnia 11 września 2023r.

W przypadku pytań lub trudności z wypełnieniem kart zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS w Kluczewsku pod numerem 44 781 45 14.